Услуги

Инженеринг

Моделиране и симулация на сложни енергозахранващи и енергопреносни системи за промишлеността, моделиране и изчисляване на системи за промишлено осветление, разработване на сложни системи за видеонаблюдение и управление на технологични процеси.

Проектиране

Предлагаме цялостно качествено проектиране на електрически инсталации за промишлеността и бита, проектиране на промишлени и специални осветителни системи, проектиране на съвременни системи за видеонаблюдение, съобразени с последните технологични новости и изисквания за сигурност и безопасност.

Изграждане

Екипът ни от високоподготвени специалисти е готов да изгради Вашата система за електрозахранване, осветление или видеонаблюдение използвайки богатия си опит в тази дейност и наученото в специалните семинари, проведени от производителите на оборудването.

Поддръжка

Освен гаранцията, всички системи, изградени от нас имат двадесет и четири часова поддръжка, която е безплатна в продължение на шест месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.