Портфолио и референции

Портфолио


2017 г.

„ПЛАСТХИМ-Т“ АД – гр. Девня
Завод за БОПП и ПП (полипропилен)

Силова транспортно разпределителна шинопроводна система 4000А, 3200А, 2500А,1600А с обща дължина 670м.


2017 г.

БФМ – гр. Долна Митрополия
Българска Федерация по мотоциклетизъм

Разпределителни ел. табла и осветление на писта Долна Митрополия


2016 г.

„ТМУ“ Свищов гр. Плевен
Митница Плевен, Митница Свищов

Структурно окабеляване, осветителни и силови инсталации


2016 г.

„АЛБЕМАР“ ЕООД – гр. Плевен
Складово – производствена база.

Изграждане на силова и осветителна инсталация. Структурно окабеляване, IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2015 г.

„ПАГАНИ СТИЛ“ ООД – гр. Плевен
Шивашко предприятие.

Комплексно изграждане на силова и осветителна инсталация в производствените участъци с използване на BUS BAR и карданни осветителни системи. Пожаро известяване. Структурно окабелявае, IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2015 г.

„СЛАМ КЛОУДИНГ“ – гр. Видин
Шивашко предприятие.

Комплексно изграждане на осветителна инсталация в производствените участъци с използване на BUS BAR и карданни осветителни системи.


2013 – 2014 г.

„ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД – гр. Велико Търново
Завод за сепариране и рециклиране на битови отпадъци.

Комплексно изграждане на силова и осветителна инсталация в производствените участъци с използване на BUS BAR система и HBL осветители. Автоматизация на технологичните линии. Пожаро известяване. Структурно окабеляване, IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2013 г.

„МЕДИКЕТ“ ЕООД – гр. Етрополе
Завод за медицински консумативи.

Структурно окабеляване, IP видеонаблюдение.


2013 г.

„ПЛАСТХИМ-Т“ АД – гр. Аксаково, община Варна
Завод за БОПП (полипропилен)

Изграждане на осветителна инсталация в производствените участъци с използване на BUS BAR система и HBL осветители.


2010-2011 г.

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД – ЗАВОД ЗА ТЕЛФЕРНИ РЕДУКТОРИ – с. Враниловци, община Габрово
Машиностроително предприятие

Комплексно изграждане на силова и осветителна инсталация в производствените участъци на базата на BUS BAR
и HBL осветители. IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2009 г.

„Хлебозавод – Плевен” – гр. Плевен
Хранително-вкусово предприятие

Реновиране на осветителна инсталация на базата BUS BAR система.


2009-2010 г.

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД – ЗАВОД ЗА ТЕЛФЕРИ И МОСТОВИ КРАНОВЕ – с. Кръвеник, община Севлиево
Машиностроително предприятие

Цялостно реновиране на осветлението във всички производствени участъци на завода на базата на шинопроводи и HBL осветители. IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2008-2010 г.

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД – ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ – с. Ресен, община Велико Търново
Машиностроително предприятие

Цялостно изграждане на проект (Електро), на базата на BUS BAR система и осветление с HBL осветителни тела. Интегрирана информационна система с 40 работни места. IP видеонаблюдение и контрол на достъп.


2007-2008 г.

„МИЛТОН“ ООД – гр. Плевен
Трикотажно предприятие

Комплексно изграждане част – Електро (силова и осветителна инсталация). IP видеонаблюдение.


2007 г.

„Йодита” ООД – гр. Ловеч
Шивашко предприятие

Комплексно изграждане част – Електро (силова и осветителна инсталация) с шинопроводна система.


2006-2007 г.

„София–БТ” АД – гр. София
Тютюнопреработвателна компания

Изграждане на информационна система на базата Thin client. Изграждане на осветителна инсталация в производствeнни и складови помещения.


2006 г.

„ДИПЛОМАТ ПЛАЗА” – гр. Луковит
Хотел

Изработване и доставка на ел. табла и ел. апаратура за оборудване на хотела.


2006 г.

„Димитров“ ООД – гр. Плевен
Шивашко предприятие

Доставка на осветителни, силови и тролейни шинопроводи в производствени халета.


2005 – 2006 г.

„ПЛЕВЕН-БТ“ ЕАД – с. Ясен, община Плевен
Тютюнопреработвателна компания

Изграждане на силова инсталация и автоматизация при реконструкция 2005 г. Изграждане на районно осветление на територията на завода.


Референции