За нас

Компанията

B-Trade ltd е специализирана в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи като:

 • Индустриални BUSBAR и BUSWAY шинопроводни системи
 • Затворени многофазни шинопроводни системи с пластмасов корпус за мобилно електрозахранване, тип TROLLEY
 • Осветителни шинопроводни системи
 • Силови кабелни инсталации
 • Промишлени трансформатори
 • Комплектни кондензаторни уредби /ККУ/
 • Системи за АНАЛОГОВО И ЦИФРОВО видеонаблюдение

Предимствата

Защо да изберем шинопроводните системи?

 • Дългия срок на експлоатация – те не се нуждаят от поддръжка. Всеки компонент на системата е произведен на модулен принцип. При необходимост цялата система за електрозахранване може да се преинсталира на друго място.
 • Лесно планиране – системата може да се планира преди да е известно окончателното разположение на товарите.
 • Бърза и лесна инсталация – Всеки компонент представлява предварително произведена част, готовa за инсталиране. Енергията се доставя бързо до товарите. Всички необходими опорни елементи и фитинги са готови изделия.
 • Надеждно енергопренасяне и енергоразпределение – благодарение на специалната си конструкция повишават нивото на безопасност на персонала.
 • Гъвкавост – разклонителните точки, поставени на малки интервали, доставят електроенергия до всички местоположения. Електрозахранването може да се адаптира за различни процеси чрез просто преместване на разклонителното устройство.
 • Съвременен дизайн – освен останалите функционални предимства шинопроводните системи придават модерен вид на сградите, в които са монтирани.
 • Икономичност – шинопроводните системи намаляват общата себестойност на инсталацията посредством замяна на кабелите, редуциране на размера на разпределителните и контролните табла и понижаване на разходите за труд при инсталиране.

Приложение

Къде да можем да приложим тези системи ?

Цялостно електрозахранване на промишлени предприятия, кранове, металорежещи машини, текстилни машини, опаковъчни машини и много други от всички индустриални сектори. Допълнено от съвременна осветителна система с “топла“ светлина и система за видеонаблюдение, всичко това води да подобряване на производителността. Широка гама от резервни части допълва нашата листа. Нашите задълбочени познания ни позволяват да консултираме нашите клиенти относно вида на оборудването, съобразявайки се с техните изисквания, така че изградените системи да са на конкурентни цени.


Оборудването

Създаденият в рамките на компанията внос / износ отдел е специализиран в доставка на оборудване от производители и до обекти в цял свят.