Системи за видео наблюдение

VIDEO SURVEILLANCE

Предназначение: Видеонаблюдението е основният градивен елемент на всяка добра система за сигурност.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА


 • Предотвратяване на кражби и престъпления
 • Подобряване на производителността
 • Отдалечен мениджмънт
 • Оптимизиране на операциите
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Отдалечена проверка на фалшиви сработвания на алармата
 • Осигуряване безопасна среда на служители, семейство, приятели
 • Намаляване на отговорността при предявяване на фалшиви искове към компаниите

осветителни шинопроводи


Аналогови системи за видеонаблюдение
 • Видео базирани охранителни системи
 • Aналогови CCTV камери
 • Голямо разстояние за разположение
 • Аналогов мoниторинг за управление
 • Комутаторна връзка с центъра за наблюдение

осветителни шинопроводи


Цифрови системи за видеонаблюдение:
 • Видео мониторинг и запис в реално време
 • Наблюдение за локални и отдалечени цели
 • Интернет мониторинг
 • Използване на Web и/или IP PTZ камери
 • Усъвършенстване на съществуващи системи